previous next
Gérard Cambon
Castormobile
Dimensions
135 cm
Gérard Cambon
Wilsonmobile
Dimensions
101 cm
Gérard Cambon
RH06
Dimensions
110 cm
Gérard Cambon
Defilé
Dimensions
+/- 40 cm each
Gérard Cambon
Black luciole
Gérard Cambon
Luciole jaune
Gérard Cambon
Ethiopialoco
Gérard Cambon
Loco au phare rouge
Gérard Cambon
Shoes loco
Gérard Cambon
Loco rouge et verte
Dimensions
90 cm
Gérard Cambon
Loco orange au reveil
Dimensions
113 cm
About the artist

Gérard Cambon (°1960, Toulouse) is a self-taught French artist.
He creates evocative constructions composed primarily of found materials.

« La sculpture c’est d’abord le désir du contact avec la matière. C’est ensuite la quête de la fusion des éléments : toutes ces choses qui n’ont pas vocation à être ensemble, qui parfois, comme par miracle s’assemblent. C’est se surprendre soi-même. C’est enfin la création d’une image brute en trois dimensions. Pour moi la sculpture doit être ouverte aux autres, mystérieuse et évocatrice, vivante sans être anecdotique, c’est un équilibre difficile à trouver. Elle doit être en résonnance avec les autres disciplines artistiques, créer des passerelles. La finalité suprême est de toucher les imaginaires : que l’on s’approprie ces images, que l’on se crée ses propres histoires et représentations, bref, que l’on se fasse son cinéma. » 

Gérard Cambon

 

« Een beeldhouwwerk vertolkt bovenal het verlangen naar contact met de materie. Vervolgens is het zoeken naar de versmelting van elementen: allemaal zaken die niet voorbestemd lijken om samen te zijn, maar die zich soms op een wonderlijke manier samenvoegen. Het is zichzelf verrassen. En tot slot is het de schepping van een ruwe voorstelling in drie dimensies. Voor mij moet een beeldhouwwerk openstaan voor de anderen, het moet raadselachtig en suggestief, maar niet anekdotisch zijn – dat is best een moeilijk evenwicht. Het moet aansluiten bij de andere kunstvormen, het moet bruggen bouwen. Het opperste doel is het raken van denkbeelden: men moet zich die beelden eigen maken, eigen verhalen en voorstellingen opbouwen, kortom, zijn eigen fantasma’s creëren. »

Gérard Cambon